OFERTA GABINETU PSYCHOTERAPII, POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ W PILE


1. PROWADZONE FORMY TERAPII SYSTEMOWEJ TO:
•    A) psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci
•    B) psychoterapia pary
•    C) psychoterapia rodzinna
•    D) terapia pedagogiczna- problemy wychowawcze z dziećmi
•    E) depresja
•    F) lęk

2. PROWADZONE FORMY PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ UZALEŻNIEŃ TO:
•   A) psychoterapia uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu , Internetu, komputerów, sexu, zakupoholizm
•   B) psychoterapia osób współuzależnionych
•   C) psychoterapia osób DDA (dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych) i DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych np. przemocowych, niestabilnych emocjonalnie, gdzie rodzic chorował na zaburzenia psychiczne)


A) PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI TO:
PSYCHOTERAPIA - planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na pacjenta (klienta), przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik

Pracuje z osobami zgłaszającymi się m. in. z:
•    trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu
•    zaburzeniami psychosomatycznymi
•    częstym odczuwaniem lęku lub innych nieprzyjemnych uczuć, utrudniających funkcjonowanie
•    trudnościami w samodzielnym pokonywaniu naturalnych kryzysów, związanych z etapem rozwoju człowieka
•    brakiem poczucia satysfakcji z własnego życia
•    współuzależnieniem
•    uzależnieniem  od narkotyków, alkoholu, hazardu, komputerów, gier itp.
•    problemami DDA (dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych)
•    dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz innymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
•    gotowością do pracy nad rozwojem osobistym
W TERAPII INDYWIDUALNEJ ODNOSZĘ SIĘ DO:
Poprawa funkcjonowania w kontaktach społecznych
•    trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskiej relacji
•    nadmierna uległość lub agresja w sytuacjach zawodowych, towarzyskich
•    lęk przed oceną
•    trudności w kontaktach z bliskimi członkami rodziny
•    problemy małżeńskie i par
•    wycofanie, poczucie osamotnienia
 
Pomoc w problemach osobistych
•    depresja, obniżony nastrój, brak motywacji
•    lęki, unikanie niektórych sytuacji
•    tiki, stres
•    problemy zdrowotne o podłożu psychicznym
•    zaburzenia jedzenia, snu, życia seksualnego
 
Terapia dzieci i młodzieży
•    diagnoza
•    problemy wychowawcze, szkolne
•    zaburzenia emocjonalne i zachowania
 
Pomoc w sytuacjach kryzysowych
•    odejście bliskiej osoby, decyzja o rozstaniu
•    utrata zdrowia, ciężka choroba
•    przeżycie zdrady
•    śmierć kogoś bliskiego