Uwaga od 17 do 22 czerwca 2024 r. przebywam na urlopie.

 

O MNIE


JOANNA GROCHOWSKA jestem doświadczonym psychoterapeutą ze zdobytym certyfikatem o specjalizacji terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, współuzależnienia i dla dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych (DDA) wydanym przez Panstwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Jestem także członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zawodowo  pracuje w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej w Pile oraz w Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium w Chodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobyłam również w zakresie pracy z dziećmi - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz osobami w trudnej sytuacji życiowej-pracowałam w Ośrodku Monar-Markot w Pile. Prowadzę  również praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz pracuje z osobami uzależnionymi, mieszkającymi z osobami uzależnionymi oraz dziećmi DDA (dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych) oraz DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). W swojej pracy reprezentuje podejście integracyjne bazujące na nurtach terapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej. Odwołuje się także do szerokiego spektrum metod pracy z osobami uzależnionymi.

Zdobyte kwalifikacje:
 
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział  Pedagogiki i Psychologii-studia magisterskie
Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
Kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w WTTS Poznań
Obecnie w trakcie Kursu Atestowanego psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS Poznań. Podlegam stałym szkoleniom i superwizjom, dbając tym samym o indywidualny rozwój, który służy moim klientom.

Jako profesjonalny psychoterapeuta kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty. Dodatkowo wzbogacam swój warsztat pracy poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pracy z rodzinami Prowadziła treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców.