Uwaga od 17 do 22 czerwca 2024 r. przebywam na urlopie.

 

Terapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień
Tragedią młodego człowiek w początkach uzależnienia jest to, iż wie o nim tak mało. Tragedią starego człowieka  w nałogu jest to, że wie o nim tak dużo i tak późno….

Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień składa się z psychoterapii  indywidualnej , gdzie klient w kontakcie z psychoterapeutą uzależnień/ psychologiem omawia swoje aktualne trudności, diagnozuje objawy, które go niepokoją, rozpoznaje objawy uzależnienia, poznaje zalecenia oraz techniki radzenia sobie z silną, natrętną potrzebą zażywania danego środka lub wykonywaniem danej czynności, rozpoznaje psychologiczne mechanizmy uzależnienia w celu zmiany nałogowych schematów funkcjonowania i określeniem nowych form funkcjonowania.

Do kogo adresowana jest psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień zaadresowana jest do wszystkich osób, które nadużywają jednej lub wielu substancji lub czynności (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, grają hazard, sex, zaburzenia odżywiania , komputer, zakupy itp.) chcą zmienić dotychczasowy tryb życia i funkcjonowania bo zauważyły iż ten model życia sprawia im lub rodzinie problemy i doprowadza do obniżenia jakości życia osobistego i rodzinnego. Jeżeli dany środek lub czynność staje się dla Ciebie najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z emocjami, pozwala skutecznie rozładować napięcie po ciężkim dniu, dodaje odwagi przed stresującym spotkaniem, poprawia nastrój, rozprasza smutki, ktoś bliski staje się przewrażliwiony na tym punkcie zgłoś się  do psychologa/psychoterapeuty uzależnień na diagnozę.

Jak przebiega terapia uzależnień?

Terapia uzależnień to terapia indywidualna gdzie omawia się osobiste problemy z wdrażaniem zaleceń i otrzymuje się wsparcie psychoterapeuty/ psychologa oraz zdobywa się motywację wewnętrzną do wdrażania założonych celów. Możliwe jest również skierowanie i zakwalifikowanie na terapię grupową w ramach NFZ, lub na terapie do ośrodka leczenia stacjonarnego.
Psychoterapia osób współuzależnionych czyli negatywnie dostosowujących się do życia z osobą uzależnioną, wahających się pomiędzy nadzieją a rozpaczą, polega na uświadomieniu nadkontroli i nadopiekuńczości, rozpoznaniu swoich potrzeb, uświadomieniu zaleceń i bezsilności oraz wsparciu w radzeniu sobie z problemami w związku z osoba uzależnioną.

Walka ze współuzależnieniem- od czego zacząć?
- skończyć z zaprzeczaniem
- uznać uzależnienie za chorobę i zmotywować osobę bliska do leczenia
- przezwyciężyć własne negatywne uczucia w tym lęk
- zdiagnozować i określić własne potrzeby
- nie obwiniać się
- przestać pomagać w szkodliwy, nieefektywny sposób

Psychoterapia DDA (dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych)

Kim są DDA?  Dla kogo terapia DDA?
Dorosłe Dziecko z Rodziny Alkoholowej lub Dysfunkcyjnej, to osoba, która dorastała w rodzinie w której jedno lub obydwoje rodziców nadużywali alkoholu, lub zachowywali się destrukcyjnie np. stosowali przemoc, zaniedbywali dzieci lub chorowali i nieadekwatnie do roli wypełniali swoje obowiązki rodzica. Zachowania te spowodowały specyficzne trudności, które w życiu dorosłym powodują trudności np.:
•    trudności z przeprowadzeniem zamierzonych celów do końca,
•    problemy z dystansem do siebie i świata-nadmierne przeżywanie sytuacji dnia codziennego
•    kłopoty w relacji z innymi, niemożność stworzenia, utrzymania i rozwijania bliskich związków
•    poszukiwanie akceptacji i uznania innych, brak wsparcia w sobie
•    nadmierna odpowiedzialność
•    poczucie winy
•    lęk przed ludźmi, przed porzuceniem, konfliktem

Psychoterapia daje szansę na satysfakcjonującą, dojrzałą dorosłość i rozstanie się ze schematami z dzieciństwa, zakończeniem walki i poprzestaniem odbierania teraźniejszości przez pryzmat przeszłości.